Privacyverklaring

Privacyverklaring Con Fuego Management & Boekingen

Juni 2018

 

Natuurlijk ga ik vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met me op.

 

1. Over mij

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je mij via onderstaande gegevens bereiken.

 

Con Fuego Management & Boekingen

KvK-nummer: 27338160

Contactpersoon: Sonja Schiphorst-Olderaan

E-mailadres: info@confuego.nl

Telefoonnummer: 06-30061741

 

2. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerk ik

a. Naam;

b. E-mailadres;

c. Telefoonnummer;

d. Betaalgegevens;

e. Stemgeluid (van voice overs);

f. Curriculum vitae (van voice overs).

 

Deze bijzondere persoonsgegevens verwerk ik

a. Kopie paspoort;

b. Portret, waaruit bijzondere persoonsgegevens kunnen blijken.

 

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?

Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen.

 

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerk ik de persoonsgegevens

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven.

 

Voice overs

Wanneer jij met mij aan de slag gaat als voice over, verwerk ik jouw persoonsgegevens. Ten eerste verwerk ik natuurlijk je stem, waarmee jij geluidsfragmenten inspreekt of hebt ingesproken.

 

Daarnaast verwerk ik je naam, kopie van je paspoort en facturatiegegevens, om met jou de overeenkomst aan te kunnen gaan en je honorarium te kunnen storten. Ik bewaar deze gegevens tot 8 jaar na het einde van mijn overeenkomst met jou, om aan mijn wettelijke plicht te voldoen. De geluidsfragmenten die gedurende de looptijd van de overeenkomst worden opgenomen, bewaar ik gedurende 20 jaar in mijn archief. De gegevens die niet noodzakelijk meer zijn na het eind van mijn overeenkomst met jou, worden zo snel mogelijk door mij verwijderd.

 

Indien we zijn overeengekomen dat ik je exclusief vertegenwoordig, dan maak ik, met jouw toestemming, een online profiel voor je aan, waardoor klanten jou kunnen vinden. Daarbij plaats ik je naam, een portfolio van geluidsfragmenten en eventueel je een portretfoto en je curriculum vitae. Dit profiel blijft online staan zo lang jij met mij samenwerkt. Wanneer onze samenwerking eindigt, zal ik jouw gegevens van mijn website verwijderen.

 

Offertes en klanten

Je mag bij mij vrijblijvend een offerte aanvragen. Om deze op te kunnen stellen heb ik alle contactgegevens nodig die ik hopelijk later op een factuur mag zetten. Ook als jij of de onderneming waarvoor je werkt geen klant bij mij wordt, bewaar ik de gegevens tot 8 jaar na het laatste contactmoment, om zo mijn werkzaamheden te kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst. Verder bewaar ik de gegevens graag voor mijn eigen offertebeheer en om te kunnen analyseren welke offertes ik heb aangeboden.

 

Wanneer je klant bij mij wordt, sluit ik met jou of de onderneming waar je voor werkt een overeenkomst. Ik verwerk daarom de noodzakelijke (contact)gegevens om de overeenkomst uit te kunnen voeren, facturen te kunnen sturen en betalingen te kunnen controleren. Ik bewaar deze gegevens tot 8 jaar na het laatste contactmoment of de laatste factuur (als dat moment later valt). Ik heb namelijk een wettelijke verplichting om de facturen en bijbehorende administratie zo lang te bewaren.

 

Contactformulier of e-mail

Je kunt met mij contact opnemen

 

door te bellen of door een e-mail te sturen. Ik heb dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die ik op die wijze van jou heb verkregen te verwerken. De inhoud van het bericht, je naam en e-mailadres verwerk ik met het doel om op je bericht te kunnen reageren. Ik bewaar deze communicatie maximaal 20 jaar.

 

4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

Ik deel jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder mijn verwerkers:

Administratiekantoor;

Externe e-mailoplossing;

Externe cloudopslag;

Facturatiedienst;

Betaaldiensten.

 

Wanneer jij met mij aan de slag gaat als voice over, deel ik bovendien je naam en de geluidsfiles met mijn klanten die deze afnemen.

Met mijn verwerkers heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten. Ik heb de door mij ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Doorgifte derde landen

Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

 

Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal heb ik gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door mij een e-mail te sturen.

 

5. Jouw rechten

Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@confuego.nl.

 

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

 

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

 

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

 

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

 

Toestemming intrekken

Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

 

Klachten

Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

6. Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

 

7. Social Media

Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

LinkedIn: [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy]

YouTube: [https://policies.google.com/privacy?hl=nl]

 

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

 Bent u op zoek naar een acteur of actrice?
info@confuego.nl   |   06 300 617 41   |   algemene voorwaarden|   privacyverklaring